இரு குடும்பங்கள்

மீண்டும் ஒரு கதையை உங்களுக்கு கொடுப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த கதையில் வரும் இரண்டு குடும்பங்களின் முக்கிய கதாபாத்திரங்களை உங்களு...